MUDr. Jiří Kabut
Dovolená:
Ve dnech 17.8. – 28.8.2020 dovolená lékaře
Sestra Lenka Kneblová v ordinaci přítomna

Zástup : MUDr. H. Sobotíková na poliklinice Frýdlant n. Ostravicí
Děkujeme za pochopení